|مؤسسه تخصصی آل یاسین|

emailآخرین رویدادها:  
  • آثـار ماندگـار 6
  • آثـار ماندگـار 5
  • رونمایی از کتاب شهیده ولایت
  • آثـار ماندگــار 4
  • آثـار ماندگــار 3
  • آثـار ماندگــار 2
  • اســوه تاریخ
  • آثـار ماندگـــار 1
adsپیوندها
امام خمینی
امام خامنه ای
archiveبایگانی
random-hadisحدیث تصادفی
سخنی از بهشت
adsاعلانـات

تفکر مدیران ما مادی است و نه اسلامی

بازدید : ۱۶۴ بار
دسته بندی : تهذیب ,

مدیریت
ما اکنون مدیران اسلامی نداریم زیرا بسیاری مدیران فعلی با سیستم مدیریت اسلامی و علوم و بینش اسلامی تربیت نشده اند. غلبه تفکر مادی و وابستگی فکری به جریانی که انقلاب به مبارزه با آن برخاست از ویژگی های این مدیران است.


محمدرضا اسماعیلی گیوی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران درباره حوزه مدیریت اسلامی در علوم انسانی اسلامی گفت: حوزه مدیریت با روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و زیرمجموعه های علوم انسانی و اجتماعی دارای اشتراکات زیادی است اما ویژگی هایی مختص به خود را هم داراست. طبیعتا موضوعات و مسائل این دو حوزه هم واجد اشتراکات و البته اختصاصاتی هستند.

تقسیم همه مباحث مدیریت به سکولار و اسلامی درست نیست

وی با اشاره به چالش های عام در مدیریت اسلامی افزود: بعضی از موضوعات مانند سازماندهی، برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی عقلایی هستند. این مباحث را نمی توان به اسلامی و سکولار تقسیم بندی کرد زیرا عقلایی هستند بنابراین اگرچه از منابع غربی استنباط شوند اما نمی توان پسوند اسلامی یا غیراسلامی به آن داد. یافته های تجربی که تجربه انباشته بشر در طول حیات اجتماعی او هستند نیز را در علوم انسانی نمی‌توان با برچسب دینی یا غیر دینی مشخص کرد. ضمن اینکه از قبل باید ساحت علوم طبیعی را از علوم انسانی و اجتماعی جدا کرد. در علوم طبیعی نیز چنین تفکیکی بی معناست.

وی افزود: اما حوزه هایی ناظر به مبانی هستند و نمی توان مبانی که از آنها انبعاث می شود را نادیده گرفت. مثلا در بعضی از حوزه ها باید تکلیف چند موضوع مشخص شود. غربی ها با رویکرد اومانیستی وارد تمدن سازی شدند و از ابتدا به انسان هویت مستقل از ماوراء الطبیعه دادند و انسان را خودمختار تلقی کردند و با این مبنا سیر تمدنی خود را کامل کردند. اینجا نمی توان مباحث دارای مبنای اومانیستی را با مبنای توحیدی یکسان درنظر بگیریم.

اسماعیلی بیان کرد: مبنای اومانیستی فقط بعد مادی انسان و هستی را در نظر می گیرد و از نظر زمانی دامنه محدودی از حیات انسان را مدنظر دارد بنابراین نمی‌تواند به مسائل انسان به طور کامل و جامع بپردازد. تمدنی که بر مبنای لیبرال دموکراسی در دنیا شکل گرفته جلوه های خود را بروز داده و فلاسفه و بزرگان غربی معتقدند از اوج و شکوفایی تمدنی گذشته و رو به فول است.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: انسان فقط ماده نیست و برای شکوفایی و مدیریت خوب، ابعاد وجودی انسان از جمله جسم و روح آن باید تغذیه شود. این موضوع طبیعتا به علوم و قواعد مرتبط با انسان نیز تسری می یابد.

تمایز مدیریت اسلامی و سکولار

اسماعیلی با اشاره به تفاوت های مدیریت اسلامی و مدیریت سکولار تاکید کرد: مبنای اول تعارض مدیریت اسلامی با مدیریت سکولار در انسان شناسی است. ما در انسان شناسی کاملا با غرب ناهمسو هستیم و مبنای ما توحیدی و مبنای آنها اومانیستی است. مبنای دوم هستی شناسی یا آنتولوژی است. آنتولوژی در مدیریت اسلامی با آنتولوژی در مدیریت سکولار هم متفاوت است. در رویکرد غربی یا سکولار، هستی صرفا در ماده دیده می شود اما در رویکرد توحیدی، علاوه بر ماده، عوامل ماوراء الطبیعه را هم دخیل می دانیم. غایت انسان و به تبع آن مدیریت نهاد های انسانی و اجتماعی درهستی شناسی اسلامی، تقوا و کمال و عدالت است.

وی اضافه کرد: مبنای سوم تفاوت در معرفت شناسی یا اپیستمولوژی است. در هستی شناسی سکولار به خصوص در رویکرد پوزیتیویستی آنچه که از طریق تجربه درک می شود به عنوان معرفت و علم تلقی می شود اما در رویکرد اسلامی علاوه بر تجربه و حس از وحی و شهود استفاده می شود.

به گفته اسماعیلی ما در مدیریت اسلامی و در جایی که ارزش ها مطرح می شوند و در رویکرد به انسان و علم و هستی، از غرب مسیر جداگانه ای را باید پیش بگیریم و نمی توانیم تلقی یکسانی در مدیریت نیز داشته باشیم.

انقلاب اسلامی و امکان ویژه گسترش مدیریت اسلامی

اسماعیلی اضافه کرد: برای به ثمر رسیدن تمدن و نظام مدیریتی اسلامی، باید توجه داشت که جریان تفکر ناب اسلامی در طول تاریخ نتوانست حکومت تشکیل دهد و بیش از هزار سال در فرار و انزوا بود. در زمانی که تمدن غرب به اوج خود رسیده بود امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را بر اساس مبانی الهی بنیان گذاشت. انقلابی که هیچ کس آن را پیش بینی نمی‌کرد. ما بعد از انقلاب تجربه حکومت داری اسلامی خود را در صحنه عمل و در شرایط جدید حیات انسان در عصر حاضر، تقریبا از صفرآغاز کردیم. چراکه به غیر از دوره حکومت امام علی(ع) در هیچ دوره دیگری تجربه حکومت اسلامی ناب نداریم.

وی ادامه داد: در طول چند دهه گذشته از عمر انقلاب لازم بود نظریه پردازی بر اساس مبادی و مبانی الهی شکل گیرد زیرا باید ابتدا مبانی نظری و دانشی ایجاد می شد. این گفتمان اکنون شکل گرفته و شروع آن بسیار مهم است تا تمدن سازی را کامل کند. اگر ما اکنون دارای مشکلات زیادی هستیم به دلیل عدم وجود نظریات متقن و عملیاتی در حوزه های مدیریت اسلامی، جامعه شناسی اسلامی یا روانشناسی اسلامی است.

مدیرانی که در تراز انقلاب نیستند

اسماعیلی به عدم وجود مدیران در طراز حکومت اسلامی در کشور اشاره کرد و گفت: ما اکنون مدیران اسلامی نداریم زیرا بسیاری مدیران فعلی با سیستم مدیریت اسلامی و علوم و بینش اسلامی تربیت نشده اند. غلبه تفکر مادی و وابستگی فکری به جریانی که انقلاب به مبارزه با آن برخاست از ویژگی های این مدیران است.

اسماعیلی درباره تحقق مدیریت اسلامی در شرایط بحرانی فعلی گفت: باید توجه کرد ما اکنون برای شرایط ایده آل صحبت می کنیم والا مشکلات فعلی جامعه ما در عرصه های مختلف بسیار اولیه هستند. نظام مدیریتی و برخی مدیران در کشور نه اینکه با مبانی اسلامی بلکه با حداقل های عقلایی در مدیریت مانند قانون مداری، برنامه ریزی، مسوولیت پذیری و کنترل و ارزیابی و بلکه وطن دوستی نیز بیگانه اند.

وی افزود: اگر مبانی اسلامی و عدالت اسلامی و ارزشهای اسلامی را عملیاتی کنیم، نه تنها معضلات فعلی رفع می شوند بلکه کشور به عنوان الگویی الهام بخش در حوزه اقتصاد، سیاست، فرهنگ عمومی و … پیش چشم همه ملتها و الگوی روش های حکمرانی دردنیا قرار خواهد گرفت. مدیران ما در حوزه اقتصاد و سیاست در ادوار مختلف هر کجا از شاخصه های اسلامی جدا افتادند، ما دچار بحران شدیم.

وی ادعای انقلاب اسلامی را تمدن سازی اسلامی دانست و گفت: اکنون انقلاب به بخش زیادی از اهداف مهم خود از جمله توسعه زیرساخت ها و رفع محرومیت و الهام بخشی برای ملت های منطقه و مستضعفین در دنیا رسیده است اما به بعضی از اهداف خود از جمله اهداف اقتصادی و اجتماعی به طور کامل نرسیده است. چهار دهه انقلاب اسلامی تجربه های زیادی به همراه داشت از جمله اینکه متوجه شویم ما دو راه بیشتر نداریم یا باید به سوی تمدن غرب برویم و دربمانیم و یا اینکه با اتکا به مبانی دینی خود، تمدن ایجاد کنیم.

 این استاد دانشگاه در پایان سخنانش گفت: هر بار ما به سوی تمدن غرب رفتیم نتیجه و بلایای آن به سوی ما بازگشته و آنقدر این مساله باید رخ دهد تا از غرب مایوس شویم و بدانیم که آنها برای خودشان هم نتوانستند کاری کنند.


منبع: "وابستگی فکری و غلبه تفکر مادی، ویژگی بعضی از مدیران داخلی است" /پایگاه خبری تحلیلی طلیعه
  • موافقین ۰ مخالفین ۰
  • تاریخ نشر: پنجشنبه / ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

پشتیبانی